Migracja do All IP

Zobacz wideo
Migracja do technologii ALL IP

All IP: Przejście z ISDN do VoIP

W całej Europie obserwujemy obecnie zmianę sieci analogowych lub łączy ISDN na Protokół Internetowy (IP). W niektórych krajach zmiana ta przeprowadzona została już prawie wszędzie. Nieważne czy dotyczy to telefonii, telewizji, wideo czy też telefonii komórkowej: Wkrótce w całej Europie wszystkie kanały komunikacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem Protokołu Internetowego – stąd nazwa „All IP”. Standaryzacja technologii transmisji oznacza zarówno dla klientów biznesowych, jak i dla użytkowników prywatnych duże szanse.

Z innovaphone jesteś doskonale przygotowany na przejście do All IP

Nawet hasło „Czysta Komunikacja IP” oznacza, że z technologią od innovaphone jest się doskonale przygotowanym i dostosowanym do przejścia z ISDN na All IP, ponieważ:

  • Od momentu założenia firmy w 1997 roku innovaphone stawia na rozwiązania przyszłościowe wyznaczając normy „IP”, może być więc określana mianem „pioniera telefonii IP”.
  • innovaphone wykazuje się wieloletnim doświadczeniem w telefonii IP oraz rozwiązaniach Unified Communications
  • Całe portfolio firmy innovaphone to zawsze „All IP”.
  • Scenariusz „płynnej migracji” w rozwiązaniach od innovaphone po odłączeniu linii ISDN szczególnie dobrze nadaje się do sprawnego i stopniowego przechodzenia do All IP
  • innovaphone PBX jest certyfikowany dla wszystkich głównych operatorów sieci.
innovaphone_All_IP_nur_Schild_by_innovaphone

Płynna migracja z innovaphone od ISDN do All IP

Filozofia produktów innovaphone przyczynia się do płynnego przejścia ze starych na nowe technologie (z ISDN do All IP). „Płynna migracja”, pozwala na stopniowe wejście w świat IP, w różnych etapach. Użytkownik sam podejmuje decyzję, jak szybko chce przejść na nowy system.

W pierwszym etapie, brama VoIP innovaphone zostanie zainstalowana pomiędzy klasycznym systemem telefonicznym oraz istniejącą linią ISDN. Scenariusz od innovaphone ma tę zaletę, że nie ma konieczności interferencji w już istniejące łącza telefoniczne.
Nawet tylko z jedną bramą VoIP innovaphone wszystkie urządzenia analogowe mogą być w dalszym ciągu używane, podłączając je za pośrednictwem adaptera analogowego do świata IP.

Całkowite przejście na IP odbywa się bezproblemowo: klasyczny system telefoniczny zostaje całkowicie zastąpiony przez telefonię IP oraz rozwiązanie Unified Communications innovaphone PBX. Wykonując tylko jedną aktualizację oprogramowania istniejąca bramka VoIP może zostać w tym przypadku całkowicie przekształcona na PBX IP. Opcjonalnie dostępne są również wszelkie funkcje UC, które mogą być indywidualnie dobierane.

Step_by_step-to-All-IP