Duże przedsiębiorstwa

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX dla dużych przedsiębiorstw oraz firm z oddziałami

Duże przedsiębiorstwa oraz firmy z oddziałami wymagają optymalnych rozwiązań z dziedziny telefonii IP oraz Unified Communications, które w każdej sytuacji dostosują się elastycznie do wymagań oraz potrzeb klienta, do zmian w infrastrukturze komunikacyjnej w firmie oraz umożliwiające uproszczone procesy administracyjne. Wszystkie te funkcje dostępne są w systemie telefonicznym VoIP innovaphone PBX. Bogata paleta produktów oraz rozwiązania na najwyższym poziomie gwarantują instalację systemów telefonii IP oraz rozwiązań Unified Communications spełniające oczekiwania klientów, integrujące wszystkie lokalizacje oraz pracowników mobilnych. Funkcjonalności innovaphone Unified Communications takie jak: videotelefonia, wiadomości błyskawiczne czat, informacje o statusie dostępności Presence, współpraca wirtualna i integracja środowisk aplikacyjnych umożliwiają szybką wymianę informacji pomiędzy różnymi lokalizacjami firmy bez względu na to z jakiego medium pracownicy korzystają. Ponadto zindywidualizowane rozwiązania telefonii IP oraz Unified Communications usprawniają procesy biznesowe, przyspieszając tym samym wymianę informacji oraz podejmowanie decyzji. Rozwiązania komunikacyjne innovaphone mogą być dowolnie rozbudowywane, możliwości rozbudowy są nieograniczone, ponieważ systemy VoIP innovaphone PBX są elastyczne i dostosowane do dowolnego skalowania. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie innovaphone dostosowane są do firm każdej wielkości, ponieważ te same komponenty sprzętowe używane są we wszystkich lokalizacjach firmy. Dzięki temu dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w firmie – telefonię IP oraz Unified Communications są maksymalnie chronione.

Karussel-Komplettloesung

innovaphone łączy – integracja oddziałów firmy do systemów VoIP innovaphone PBX

W celu integracji różnych lokalizacji firmy w spójny system telefoniczny VoIP innovaphone PBX, możliwa jest rejestracja każdego telefonu IP w centrali PBX lub wyposażenie oddziałów firmy w niezależne systemy telefoniczne VoIP, które z kolei zostaną zintegrowane z siecią firmową. Dzięki temu możliwa jest płynna komunikacja pracowników bez względu na ich miejsce pobytu. Rozwiązania telefonii IP oraz Unified Communications umożliwiają użytkownikom wykonywanie połączeń telefonicznych wewnątrz firmy, wysyłanie wiadomości błyskawicznych oraz prowadzenie rozmów na czacie bez dodatkowych kosztów. Ponadto dostęp do globalnego systemu informacji o statusie obecności (Presence) ułatwia wybór odpowiedniego środka komunikacji dostosowanego do ustawionego przez użytkownika statusu dostępności.

Rozwiązanie innovaphone z dziedziny telefonii IP oraz Unified Communications kładzie kres heterogenicznym systemom telefonicznym, ponieważ we wszystkich lokalizacjach  oraz oddziałach firmy lub biurach domowych wykorzystywane są komponenty bazujące na tym samym oprogramowaniu. Z tego względu systemy telefoniczne VoIP innovaphone PBX są łatwe w administracji oraz umożliwiają stworzenie systemów telekomunikacyjnych odpowiednich dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości. Systemy te mogą być dowolnie rozbudowywane – bez względu na liczbę użytkowników.

Stopniowe zmiany – płynna migracja do telefonii IP oraz Unified Communications

innovaphone umożliwia stopniowe wprowadzanie systemów opartych na technologii VoIP. Istniejąca infrastruktura zostaje zachowana a przejście do obsługi połączeń bazujących na Voice over IP (Płynna migracja) odbywa się krok po kroku. Użytkownik sam podejmuje decyzję, jak szybko chce przejść na nowy system. Proces ten umożliwia zapoznanie się z nowymi systemami oraz nowoczesną technologią, bez konieczności pozbywania się dotychczasowego systemu telefonicznego i korzystanie z niego tak długo, jak będzie to konieczne. Koszty inwestycji w infrastrukturę telefonii IP orazrozwiązań Unified Communications rozłożone zostaną w czasie na małe kwoty, a istniejące umowy serwisowe są cały czas wykorzystywane. Zakupione podstawowe wyposażenie innovaphone np. telefony IP, adaptery analogowe, bramki VoIP i inne, nie trzeba każdorazowo wymieniać, zostaną one rozbudowywane o potrzebne moduły rozszerzające.

Dobry wybór dla Twojej firmy – stała łączność dzięki innovaphone PBX

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX charakteryzuje się wysoką stabilnością i niezawodnością. System ten oparty jest na autonomicznych rozwiązaniach sprzętowych, zaprojektowanych bez elementów ruchomych, takich jak dyski twarde i wentylatory, oraz nie wymaga osobnego serwera. Oprogramowanie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie urządzenia systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX działają na bazie własnego kompaktowego systemu operacyjnego, pozbawionego wszystkich zbędnych funkcji. Dzięki temu systemy innovaphone są szybkie i stabilne. W przypadku awarii lub przeciążenia urządzenia w oddziałach mogą automatycznie przejąć funkcję niedostępnej centrali PBX. Linie telefoniczne innych oddziałów przejmują automatycznie realizację połączeń w oddziałach, w których linie są zajęte lub przeciążone. Centrale telefoniczne VoIP działają  we wszystkich oddziałach niezależnie, a w razie awarii jedna zastępuje drugą. Koncepcja redundancji od innovaphone zapewnia zatem w firmie stałą łączność oraz daje gwarancję dostępności wszystkich pracowników w każdej chwili. Systemy telefoniczne VoIP we wszystkich lokalizacjach działają w pełni automatycznie.

Zawsze dostępny – maksymalna mobilność dzięki systemowi telefonicznemu VoIP innovaphone PBX

System telefoniczny VoIP innovaphone PBX umożliwia wykorzystanie technologii IP DECT, WLAN i/lub GSM. Dzięki zastosowaniu urządzeń bezprzewodowych, możliwości wielokrotnej rejestracji oraz elastycznemu planowi numeracyjnemu pracownicy są zawsze dostępni, nawet poza biurem. Pracownicy mobilni, którzy często podróżują, mogą w swoich smartfonach za pośrednictwem Mobile Clients korzystać ze wszystkich funkcji telefonii IP. Funkcja ta możliwa jest dzięki mobilnym rozwiązaniom myPBX mobile i myPBX for Android. Użytkownicy mobilni osiągalni są dzięki koncepcji innovaphone „One Number” pod tym samym numerem telefonu. Aplikacja innovaphone Mobility umożliwia integrację użytkowników mobilnych jako użytkowników wewnętrznych w systemie telefonicznym VoIP innovaphone PBX, którzy stają się tym samym pełnoprawnym rozszerzeniem np.telefonu biurowego.

Rozwiązania innovaphone z dziedziny telefonii IP & Unified Communications rosną wraz z firmą – łatwe skalowanie systemów

Dowolna liczba urządzeń systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX może zostać ze sobą połączona – rozbudowa systemów telefonicznych VoIP innovaphone PBX nie zna tutaj granic. Nawet w przypadku zainstalowania na początku najmniejszej wersji oprogramowania oraz niewielkiej liczby urządzeń, cała instalacja może zostać w dowolnym momencie elastycznie rozbudowana dzięki wykorzystaniu tego samego oprogramowania we wszystkich modelach – systemy VoIP innovaphone PBX są łatwo skalowalne i mogą obsługiwać niemal nieograniczoną liczbę abonentów i lokalizacji.

Redukcja kosztów – łatwa administracja systemu telefonicznego VoIP

Systemy telefoniczne VoIP innovaphone PBX są łatwe do zarządzania, co w końcowym efekcie przyczynia się do znacznej redukcji kosztów w firmie. Wszystkie urządzenia w telefonii IP orazrozwiązań Unified Communications korzystają z tego samego systemu operacyjnego, więc szkolenia z obsługi zredukowane są do minimum. Centralna administracja systemów VoIP innovaphone PBX korzystna jest przede wszystkim dla firm, które mają wiele oddziałów, ponieważ telefony i centrale mogą być konfigurowane i zarządzane z dowolnego miejsca. Dostęp do ustawień administracyjnych jest szyfrowany i zabezpieczony hasłem, wszystko odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. W ten sposób administrator dokonuje za pomocą kilku kliknięć myszką zmian w ustawieniach konfiguracyjnych abonentów oraz ich urządzeń np. dodaje nowego użytkownika. Prosta jest również obsługa centralnego systemu bilingowego centrali VoIP innovaphone PBX. Dostępny kreator instalacji znacznie upraszcza pierwsze uruchomienie centrali oraz instalację terminali. Zintegrowany serwer aktualizacji zarządza centralnie wszystkimi aktualizacjami zainstalowanych już urządzeń. Dodatkowo dostępne są w systemie telefonicznym VoIP innovaphone PBX różnorodne narzędzia diagnostyczne wspierające monitorowanie pracy urządzeń oraz wyszukiwanie błędów. Możliwa jest konfiguracja wielu poziomów dostępu zabezpieczonych hasłami.

Dodatkowe możliwości systemu telefonicznego VoIP innovaphone PBX – funkcjonaloności Unified Communications

Rozwiązanie Unified Communications od innovaphone zwiększa możliwości komunikacji w pracy oraz wpływa na wzrost efektywności obsługi klienta. Videotelefonia, czat, informacje o obecności Presence,videokonferencje oraz konferencje telefoniczne, współpraca wirtualna oraz Application Sharing: rozwiązania systemów telefonicznych VoIP innovaphone PBX zaspokoją oczekiwania klientów odnośnie funkcjonalności Unified Communications. Większość z tych funkcji obsługiwana jest za pomocą Webclient myPBX – ich obsługa jest łatwa, intuicyjna oraz możliwa praktycznie z każdego komputera. Specjalnie skonfigurowany link umożliwia abonentowi dostęp do wszystkich telefonów zarejestrowanych na niego w centrali VoIP innovaphone PBX. Główną zaletą dla firm wielooddziałowych jest to, iż rozwiązanie Unified Communications dostępne jest dla wszystkich zarejestrowanych oddziałów. Również „Federation” nie sprawia większych problemów. Z zalet rozwiązań Unified Communications korzysta więc nie tylko sama firma, ale również wszystkie jej oddziały oraz inne firmy, np. wybrani partnerzy handlowi, klienci oraz przedsiębiorstwa partnerskie – elastyczna i wydajna komunikacja wewnątrz firmy i poza nią.