Interfejsy programowania innovaphone PBX

Obsługa standardowych protokołów i interfejsów to fundamenty filozofii produktów innovaphone. Otwarte interfejsy PBX innovaphone oferują wiele różnych możliwości integracji nowych lub już istniejących rozwiązań oraz instalacji.

Wysoka wydajność platformy aplikacyjnej Linux centrali innovaphone PBX umożliwia równoległe korzystanie z aplikacji Linux oraz innovaphone PBX. Odnosi się to do wszystkich bram z liczbą 10 na końcu nazwy modelu, na których mogą być obsługiwane z wykorzystaniem platformy aplikacyjnej Linux aplikacje innych producentów lub też już dostępne programy. Oddzielny serwer nie jest wymagany, ponieważ wszystkie aplikacje obsługiwane są bezpośrednio przy użyciu karty Compact Flash. Aplikacja innovaphone Reporting jest pierwszą aplikacją uruchomioną na platformie aplikacyjnej Linux.

SOAP-API to uniwersalny interfejs centrali innovaphone PBX, który wykorzystywany jest do obsługi szerokiej gamy aplikacji oraz narzędzi. Jest on stosowany np. przez interfejs TAPI, konsolę operatora oraz wiele różnorodnych aplikacji CTI innych producentów. Na serwerze Download innovaphone dostępne są darmowe aplikacje do pobrania.

Potokół LDAP jest bezpośrednim interfejsem umożliwiającym dostęp do baz danych adresowych innych rozwiązań programowych. Dostęp ten możliwy jest centralnie przez PBX lub też oddzielnie z poszczególnych telefonów. Oprócz tego centrala PBX zapisuje stale szczegóły połączenia dla każdego połączenia zewnętrznego – Call Detail Records (CDR). CDRs posługują się powszechnie przyjętymi standardami co umożliwia import zapisu zdarzeń dla rozwiązań bilingowych i ich przetwarzanie zgodnie z wymogami.

XCAPI to bezpośredni interfejs komunikacyjny ISDN CAPI 2.0, który umożliwia szybką migrację aplikacji z sieci ISDN do VoIP.

Icon_Linux_Application_Platform