myPBX for Android

myPBX-for-Android-Rufliste_pl

Połączenie smartfonu i aplikacji myPBX zapewnia elastyczność we wszystkich kierunkach. Kontakty z centralnej książki telefonicznej PBX oraz osobista lista kontaktów w smartfonie są zawsze dostępne. Dodatkowo przy każdym połączeniu telefonicznym można wybrać opcje jego realizacji: z użyciem smartfonu i GSM lub też przez myPBX i WLAN. W ten sposób zapewniona jest maksymalna elastyczność w celu zaoszczędzenia kosztów i zapewnienia dostępności użytkowników. W ustawieniach domyślnych możliwa jest automatyczna konfiguracja realizacji połączeń – w przypadku dostępnej sieci WiFi wykorzystane zostaną połączenia IP lub GSM dla połączeń zewnętrznych.

Dzięki temu dostępne są dodatkowe usługi oraz połączenia mobilne. Ustawienie własnego statusu dostępności, nawet będąc w podróży, przyczynia się do większej przejrzystości w zespole. Znalezienie dostępnych rozmówców ułatwia ich aktualny status dostępności. Oprócz tego użytkownicy mobilni mają dostęp do wszystkich kontaktów oraz listy połączeń wychodzących i przychodzących z myPBX.

Aplikacja ta zawiera oprogramowanie dla Softwarephone, którym można nawiązywać połączenia z wykorzystaniem IP. Wykazy połączeń z myPBX i smartfonów są zsynchronizowane. Jeśli sieć WLAN nie jest dostępna, wykonywanie połączeń jest nadal możliwe za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Prywatne listy kontaktów w smartfonie mogą być używane do wykonywania połączeń telefonicznych z myPBX.

Comments are closed.